FÖLJER PAWPEDS HÄLSOPROGRAM.  

Vi gör även test för Tritrichomonas foetus, Giardia / Cryptosporidium. 

S*Country Dream's Iwan ( Ozzy )
S*Country Dream's Iwan ( Ozzy )

S*Country Dream´s Iwan.  ( Ozzy )


HCM/RCM:  Normal.

HD: Normal.

PKDef: Normal.

PKD1: Normal.

SMA: Normal

HCM: Normal enligt DNA


S*Acoonitum's Cattamaran ( Tindra )
S*Acoonitum's Cattamaran ( Tindra )

S*Acoonitum`s Cattamaran  ( Tindra ) 

     

HCM/RCM:  Normal.

HD:  V Normal / H 1.

PKDef: Normal

SMA: Normal.

HCM: Normal enligt DNA


S*SinhTsunKitthas Tuva
S*SinhTsunKitthas Tuva

S*SinhTsunKitthas Tuva.


HCM/RCM_ : Normal.

HD: v1 /h1.

PKDef: Normal.

SMA: Normal.

HCM:  Normal enligt DNA.


SE'Målehöjdens Briella.
SE'Målehöjdens Briella.

SE* Målehöjdens Briella


SMA - Normal.  
PK - Normal.
HCM - Normal enligt DNA test.                              HCM/RCM - Normal.
HD - Normal.

NO* Skarekatten Belle.
NO* Skarekatten Belle.

SMA - Normal.
Pk-def - Normal.
DNA HCM - Normal.
HCM/RCM ultraljud -  görs vid 1 år.
HD röngen - Görs vid ett år.

S*SinhTsunKitthas Lionell.


HCM  genom DNA - Normal.
SMA - Normal.
PKdef - Normal.
HCM/RCM Ultraljud - görs vid 1 år.
HD - Görs vid 1 år.

SE*Målehöjdens Tuvalie.

HCM genom DNA - Normal
PKdef - Normal.
SMA - Normal.
HCM/RCM ultraljud görs vid 1 år.
HD - Görs vid 1 år.

SVA - Träckprov : Tritrichomonas foetus, Giardia / Cryptosporidium.

Vi skickar in träck prov med gämna mellanrum på våra katter. I och med köp av ny avelskatt så tas träck prov på den katten med innan vi sätter ihop dem tillsammans.