FÖLJER PAWPEDS HÄLSOPROGRAM.  

Vi gör även test för Tritrichomonas foetus, Giardia / Cryptosporidium. 

S*Country Dream's Iwan ( Ozzy )
S*Country Dream's Iwan ( Ozzy )

S*Country Dream´s Iwan.  ( Ozzy )


HCM/RCM:  Normal.

HD: Normal.

PKDef: Normal.

PKD1: Normal.

SMA: Normal

HCM: Normal enligt DNA 

Fiv/Felv Negativ.S*SinhTsunKitthas Tuva
S*SinhTsunKitthas Tuva

S*SinhTsunKitthas Tuva.


HCM/RCM_ : Normal.

HD: v1 /h1.

PKDef: Normal.

SMA: Normal.

HCM:  Normal enligt DNA. 

Fiv/Felv Negativ


NO* Skarekatten Belle.
NO* Skarekatten Belle.

SMA - Normal.
Pk-def - Normal.
DNA HCM - Normal.
HCM/RCM ultraljud -  Normal.
Fiv/Felv - negativ. 
       
HD- röntgen:  V-Normal     H- Grad 1.     
                           


DK*Red Line Simpel Red
DK*Red Line Simpel Red

Hälotester kommer vid 1 års ålder.

DNA: HCM -  Normal

SMA - Normal

PKdef - Normal 

HD- röntgen: V-Normal  H- Normal 
HCM/RCM ultraljud: Normalt. 
SE*Målehöjdens Gloria
SE*Målehöjdens Gloria

HCM/DNA - Normal 
SMA -Normal
Pk-def - Normal  
  
HD-röngen:  V- Grad 1.  H- Normal.
HCM/RCM ultraljud: Normalt. 

SE*Målehöjdens Gozzi.
SE*Målehöjdens Gozzi.
HCM/DNA - Normal 

SMA - Normal 
Pk-def - Normal   
HD-röntgen: V-Normal.  H-Normal.
HCM/RCM ultraljud: Normalt. 

SVA - Träckprov : Tritrichomonas foetus, Giardia / Cryptosporidium.

Vi skickar in träck prov med gämna mellanrum på våra katter. I och med köp av ny avelskatt så tas träck prov på den katten med innan vi sätter ihop dem tillsammans.

Gör även stick prov på Fiv/Felv bla inför parningar.