FÖLJER PAWPEDS HÄLSOPROGRAM.  

Vi gör även test för Tritrichomonas foetus, Giardia / Cryptosporidium. 

S*Country Dream's Iwan ( Ozzy )
S*Country Dream's Iwan ( Ozzy )

S*Country Dream´s Iwan.  ( Ozzy )


HCM/RCM:  Normal.

HD: Normal.

PKDef: Normal.

PKD1: Normal.

SMA: Normal

HCM: Normal enligt DNA 

Fiv/Felv Negativ.S*SinhTsunKitthas Tuva
S*SinhTsunKitthas Tuva

S*SinhTsunKitthas Tuva.


HCM/RCM_ : Normal.

HD: v1 /h1.

PKDef: Normal.

SMA: Normal.

HCM:  Normal enligt DNA. 

Fiv/Felv Negativ


NO* Skarekatten Belle.
NO* Skarekatten Belle.

SMA - Normal.
Pk-def - Normal.
DNA HCM - Normal.
HCM/RCM ultraljud -  Normal.
Fiv/Felv - negativ. 
                                             


SVA - Träckprov : Tritrichomonas foetus, Giardia / Cryptosporidium.

Vi skickar in träck prov med gämna mellanrum på våra katter. I och med köp av ny avelskatt så tas träck prov på den katten med innan vi sätter ihop dem tillsammans.

Gör även stick prov på Fiv/Felv bla inför parningar.